Monday, 28 September 2020

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ดัชนีการวิจัย บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2560

เชิญโหลดคู่มือ ดัชนีการวิจัย บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2560 หน้าคลังความรู้หมวดหนังสือ

Post : 1046 วันที่แล้ว 36 view

เชิญเข้าร่วมกลุ่ม LINE GROUP

เชิญเข้าร่วมกลุ่ม LINE GROUP KM R2R กำแพงเพชร เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ส่งผลงานเข้าในคลังความรู้

Post : 1116 วันที่แล้ว 51 view

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวรอบรั้ว R2R  

“หลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ”

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย (สวพท) จะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมวัลลภ ไทยเหนือ วิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถ และความเชียวชาญในการจัดทำงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สมรรถนะอาชีพ และเป็นเครือข่ายในการพัฒนา นักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ

67 View

ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ของสมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะมอบทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแก่พยาบาลวิชาชีพ ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในประเทศไทย จำนวน 6 ทุนๆละ 10000 บาท หมดเขตรับสมัครในวันที่ 10 ตุลาคม 2560

41 View
ดูข่าวทั้งหมด
Untitled Document
Last Update : 18 May 2020